MENU
Home » 2016 » August » 15 » HỘI THẢO VÀ TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN VÕ CỔ TRUYỀN LÂM ĐỒNG
06:54:48
HỘI THẢO VÀ TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN VÕ CỔ TRUYỀN LÂM ĐỒNG

Ban biên tập

Theo Quy chế chuyên môn Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, quy định tại Chương IV, Điều 11 về phân hạng Trọng tài, Giám khảo và Điều 12 về thể thức đào tạo và thăng cấp Trọng tài, Giám khảo.

Trọng tài, Giám khảo cấp Quốc gia và cấp I theo học các lớp do Tổng cục Thể dục Thể thao hoặc Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức, được kiểm tra về lý thuyết và thực hành, đạt trình độ chuyên môn và có tư cách Trọng tài, Giám khảo, Liên đoàn sẽ cấp Văn bằng hoặc giấy Chứng nhận Trọng tài, Giám khảo.

Trọng tài, Giám khảo cấp II theo học các lớp do Hội hoặc Liên đoàn Võ thuật cổ truyền cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, được kiểm tra về lý thuyết và thực hành, đạt trình độ chuyên môn và có tư cách Trọng tài, Giám khảo. Hội (Liên đoàn) sẽ cấp Văn bằng hoặc giấy Chứng nhận Trọng tài, Giám khảo.

Các Trọng tài, Giám khảo muốn được thăng cấp phải có giấy giới thiệu và xác nhận đã điều hành các giải của cấp Trọng tài theo quy định và tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Trọng tài, Giám khảo do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức.

Trọng tài, Giám khảo cấp Quốc gia khi được tham gia Ban Trọng tài tại các giải Quốc gia, Khu vực và Quốc tế phải được sự đồng ý của Hội, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền, cơ quan quản lý mình.

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2016 của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng. Để nâng cao trình độ và tạo cho Trọng tài, Giám khảo tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị các bước tiếp theo về chuyên môn, Ngày 14 tháng 8 năm 2016 Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo chuyên môn, sát hạch trình độ và cấp Văn bằng Trọng tài, Giám khảo cấp II cho các thành viên tham dự lớp.

Trong hội thảo, ngoài những nội dung về kế hoạch hoạt động của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng và Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Thầy Trương Văn Bảo, Đại Võ sư Quốc tế WFVV, Phó trưởng Ban chuyên môn - kỹ thuật Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, Phó Tổng thư ký, Phó trưởng Ban chuyên môn - kỹ thuật, Phó trưởng Ban quan hệ Quốc tế Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng đã phổ biến Quy chế chuyên môn của WFVV, trong đó có quy định màu đai, hệ thống 12 cấp, 10 đẳng và danh xưng: Trợ giáo 1, 2, 3 (1, 2, 3 đẳng), Trợ giáo cao cấp (4 đẳng), Chuẩn võ sư (5 đẳng), Võ sư (6 đẳng), Võ sư cao cấp (7 đẳng), Võ sư Quốc tế (8 đẳng), Chuẩn Đại Võ sư Quốc tế (9 đẳng) và Đại Võ sư Quốc tế (10 đẳng).

Tháng 8 năm 2015 tại thủ đô Hà Nội, Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam được thành lập. Trọng tài, Giám khảo cấp Quốc tế của WFVV phân thành 2 cấp. Cấp Quốc tế điều hành các giải bao gồm Châu lục, Khu vực, Festival và Thế giới. Trọng tài, Giám khảo cấp Chuẩn Quốc tế điều hành các giải Cup Châu lục, Khu vực, Festival và Quốc gia. Các lớp tập huấn và nâng cao hoặc sát hạch Trọng tài, Giám khảo Quốc tế do Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức và cấp Văn bằng.

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng có Trọng tài, Giám khảo tham gia điều hành các giải Quốc gia và Quốc tế nhiều năm qua, góp phần nhỏ vào sự nghiệp phát triển Võ thuật cổ truyền Việt Nam chung trong nước và nước ngoài.

Sự học là không cùng, ở bất cứ lãnh vực nào, ngành nghề nào, muốn có kiến thức vững vàng và thăng tiến chuyên môn, tất cả đều phải học. Nhưng kiến thức chuyên môn và thăng tiến cũng chưa đủ, vấn đề là ứng dụng sự hiểu biết chuyên môn, mang được lợi ích thiết thực vào các lãnh vực cụ thể cho xã hội. Nhà văn người Đức, rất nổi tiếng, Johann Wolfgang Von Goethe (1749 - 1832) đã viết: “Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do - Kiến thức chưa đủ, phải ứng dụng. Ước muốn chưa đủ, phải thực hiện”. Tư tưởng này sau được võ sư, diễn viên kỳ tài điện ảnh võ thuật Bruce Lee (Lý Tiểu Long) dùng làm câu nói “gối đầu giường” trong lãnh vực võ thuật.

Đà Lạt, 8/2016

 

 

 

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 617 | Added by: adminweb | Rating: 3.7/3
Total comments: 0
avatar