MENU
Home » 2017 » July » 30 » UYÊN SỒ VÀ CHIM ỤT
17:45:10
UYÊN SỒ VÀ CHIM ỤT

Trang Tử - Nam Hoa Kinh

Thiên Thu Thủy.

Huệ Tử làm quan nước Lương.

Trang tử tính qua nước Lương thăm.

Nhưng có kẻ nói với Huệ tử rằng: “Trang tử mà qua đây là để cùng ông tranh ngôi tướng quốc.”

Huệ tử sợ cho người canh chừng suốt ba ngày ba đêm, đợi Trang tử đến thì bắt.

Trang tử hay chuyện, không đi.

Sau rồi lại đến.

Gặp Huệ tử, Trang tử bảo: “Phương Nam có con chim tên là Uyên Sồ, ông có biết không? Uyên Sồ bay từ biển Nam qua biển Bắc, nếu không gặp cây ngô đồng thì không đậu; không gặp hột luyện thì không ăn, không gặp nước suối trong thì không uống. Có con chim Ụt đang rỉa xác chuột chết giữa cánh đồng, thấy Uyên Sồ bay ngang, sợ nó giành miếng ăn nên kêu to lên để dọa Uyên Sồ đừng đáp xuống. Nay vì cái ngôi tướng quốc của ông ở nước Lương nên ông kêu to lên để dọa tôi sao?”

 

Đà Lạt, 31/7/2017

Category: Văn học nghệ thuật | Views: 61 | Added by: adminweb | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar