menu

12:04:10
CHÂN DUNG TRÍ THỨC VIỆT NAM - TRÍ TUỆ VÀ HOÀI BÃO LỚN

CHÂN DUNG TRÍ THỨC VIỆT NAM - TRÍ TUỆ VÀ HOÀI BÃO LỚN

Nhà xuất bản Thanh niên đã phát hành sách: “Chân dung trí thức Việt Nam - Trí tuệ và hoài bão lớn”. Đây là bộ sách giới thiệu toàn cảnh chân dung các trí thức Việt Nam đương đại trong nước và nước ngoài với những nội dung cụ thể về tiểu sử, quá trình công tác, những công trình nghiên cứu, những đóng góp cho đất nước.

- Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm
- Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Anh hùng lao động Đặng Hùng Võ - Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Khả - Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Chừng - Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Sơn - Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Quang Quốc Ánh - Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Nguyễn Hoàng Hùng - Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú, Đại tá Nghiêm Đình Phàn
- Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Năng - Phó giáo sư, Tiến sĩ Đàm Đức Vượng - Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Chu Văn Thắng - Phó giáo sư, Tiến sĩ Cao Đình Triều - Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Phúc Tý - Phó giáo sư, Tiến sĩ Quách Ngọc Lân - Phó giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Văn Vinh - Tiến sĩ, Luật sư Trần Công Trực - Tiến sĩ Hà Văn Lê - Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến - Tiến sĩ, Giảng viên chính Chu Thị Hậu - Tiến sĩ Lê Sĩ Trí - Tiến sĩ Lê Đại Vương - Thạc sĩ, Đại võ sư Quốc tế Trương Văn Bảo - Luật sư Phạm Đức Cường - Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Sáng - Thạc sĩ, Võ sư Trần Đình Dương - Giám đốc Phạm Văn Sơn

Nhà xuất bản Thanh niên - 64 Bà Triệu, Hà Nội - Điện thoại: (024) 62631716 - Website: nxbthanhnien.vn - Email: info@nxbthanhnien.vn - In xong và nộp lưu chiểu năm 2020

 

Category: Văn học nghệ thuật | Views: 611 | Added by: tvbaodl | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar