menu

17:51:31
Binh khí võ cổ truyền: Bừa cào

Bừa Cào là một loại binh khí phôi thai từ món binh khí cổ xưa bằng kim loại, gọi là Ba (鈀 – chữ có Bộ Kim 金) chứ không phải từ cái Bồ Cào bằng gỗ tre của nông gia, gọi là Ba (杷 – chữ có Bộ Mộc 木). Chính vì thế mà món binh khí  Bừa Cào được liệt kê vào Thập Bát Ban Võ Nghệ.

Binh khí  Ba (鈀) thời cổ xưa.

Vì thành hình từ  Ba (鈀) là thứ binh khí gắn nhiều răng, nên Bừa Cào có lưỡi gắn Chín răng đinh nhọn nối liền với cán cầm dài qua trung gian một cổ cong vẫu lên cụp xuống 90 độ, hoàn toàn khác hẳn với Bồ Cào của nông gia. Truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân 吳承恩 (1506 -1581) viết vào thời Nhà Minh, cũng đã tôn vinh binh khí Bừa Cào qua nhân vật Thiên Bồng Nguyên Soái – Trư Bát Giới (Pháp danh Trư Ngộ Năng):

Cái nầy (Bừa Cào) Thái Thượng chế rèn ra ;
Chơm chởm chín răng sáng tợ ngà.
Gom nhóm Âm Dương gồm ở giữa,
Rở ràng nhật nguyệt rạng ngoài da.
Dâng cho Thượng Đế làm đồ báu ;
Lệnh phú Thiên Bồng nay tới ta.
Xuống biển đánh rồng, rồng troc vẩy,
Lên non giết cọp, cọp trầy da.
Dầu ai xương thịt đồng hay sắt,
Đụng tới cây nầy cũng bể ba.
Tô Chẩn dịch.

Bừa Cào là loại binh khí tuy không được dùng cho Bộ-binh như binh-khí Ba (鈀) cổ xưa, nhưng vẫn được các giòng Võ Cổ Truyền Việt Nam bảo tồn vì lợi ích sư phạm cho giáo trình Võ Học Truyền Thống.

Bài Thảo pháp Bừa Cào

Bài Bừa Cào Thảo pháp căn bản của Võ Thuật Cổ Truyền Bình Định được mật mã hóa bằng bài Thiệu 40 Chiêu Thức liên hoàn công thủ.

Kẻ chưa tinh thông Thương pháp hay Kiếm pháp hoặc Đao pháp, thì thật khó lòng mà đương cự nổi với món binh khí Bừa Cào này. Vì thế cho nên, môn sinh muốn tập luyện Thảo pháp Bừa Cào cần phải đạt thành căn bản vững chắc về Côn & Roi, Đao & Kiếm và Siêu & Thương.

Ngoài ra, môn sinh không nên dùng thứ Bồ Cào của nông gia, vì không thể nào diễn đạt thấu đáo các chiêu thức biến hoá trong Thảo pháp Bừa Cào vì sự cấu trúc quá khác biệt nhau.


Quách Ca

Category: Võ lý Võ thuật cổ truyền VN | Views: 2639 | Added by: admin | Tags: BBinh khí võ cổ truyền: Bừa cào | Rating: 3.5/2
Total comments: 0
avatar