menu

VĂN PHÒNG LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN TỈNH LÂM ĐỒNG


25/4 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 9 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

: (+84) 0633826626

ldvtctld@gmail.com

: www.vtct-ld.ucoz.com

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP


  1. Chịu trách nhiệm: Đại võ sư quốc tế Trương Văn Bảo (email: tvbaodl@gmail.com)
  2. Thiết kế kỹ thuật: Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình (email: binhyvodao@gmail.com)

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


HỘP THƯ TRỰC TUYẾN


Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã tìm thấy thông tin trên website của chúng tôi. Xin gửi cho chúng tôi phản hồi và yêu cầu của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Họ tên / Full name *:
Giới tính / Sex *:
Cơ quan / Organ *:
Điện thoại / Phone *:
Hộp thư / Email *:
Trang chủ / Website *:
Địa chỉ / Address *:
Tiêu đề / Subject *:
Nội dung / Content *:
Mục đích / Purpose *:
Mã số / Code *:

CÁC WEBSITE THAM KHẢO


Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM

 Môn phái Bình Y Võ Đạo