menu

12:07:08
KHẢO LUẬN VỀ BÀI QUYỀN LÃO HỔ THƯỢNG SƠN

KHẢO LUẬN VỀ BÀI QUYỀN LÃO HỔ THƯỢNG SƠN

Trân trọng cảm ơn Võ sư Quan Vân Triều, Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh, Đại cao đồ của Võ phái Nam Tông, đã chia sẻ thông tin về Võ phái Nam Tông và bài quyền Lão hổ thượng sơn.

Trương Văn Bảo - Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

Lão hổ thương sơn là bài danh quyền trấn môn của Võ phái Nam Tông do Võ sư Lê Văn Kiển (1914 - 2003), còn gọi là Tám Kiển, sáng lập.

Võ sư Lê Văn Kiển, quê Sóc Trăng, học võ với nhiều bậc thầy danh tiếng, trong đó có võ sư Lai Quý, môn phái Thiếu Lâm Bạch Hạc. Năm 1948, Võ sư Lê Văn Kiển lập võ đường Âm Dương tại Sài Gòn, đến năm 1950 thì đổi thành võ đường Nam Tông. Ông là Chủ tịch hai nhiệm kỳ của Tổng hội Võ học Việt Nam, thành lập tại Sài Gòn năm 1969 và là người sáng tác bài quyền “Lão hổ thượng sơn” đã in thành sách cùng với bài “Thập bát liên châu quyền pháp” vào thập niên 1970. Võ sư Lê Văn Kiển đã đào tạo nhiều thế hệ cao đồ trung kiên, đạo đức và chuyên môn sâu giúp ích nhiều cho võ thuật nói chung và Võ cổ truyền Việt Nam nói riêng.

Thuật ngữ Bắc tông (Đại thừa), Nam tông (Tiểu thừa) là theo nhà Phật. Bắc phái và Nam phái là theo Thiếu Lâm Tự (Thiếu Lâm Bắc phái, Thiếu Lâm Nam phái - Nam quyền, Bắc cước với ý nghĩa “một tấc dài, một tấc mạnh”, chỉ Bắc cước; “một tấc ngắn, một tấc hiểm”, chỉ Nam quyền). Nam Tông của Võ sư Lê Văn Kiển chỉ về tông phái phương Nam.

Bài quyền Lão hổ thượng sơn được Hội nghị chuyên môn Võ thuật cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất bình chọn là bài Quy định của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 02 tháng 5 năm 1993 tại Công viên Văn hoá Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh, do Võ sư Nguyễn Phước Toàn, môn phái Lam Sơn Võ Đạo giới thiệu và thị phạm. Chủ trì Hội nghị chuyên môn Võ thuật cổ truyền toàn quốc lúc bấy giờ là ông Trương Quang Trung (1943 - 2014), Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục, Thể thao quần chúng, Ủy ban Thể dục, thể thao, Tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Võ sư Lê Kim Hòa (nay là Đại Võ sư Quốc tế), Phó Chủ tịch, Trưởng Ban chuyên môn Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Hội nghị chuyên môn Võ thuật cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất quy tụ 23 đoàn, 50 Võ sư, Chuẩn võ sư.

Võ phái Nam Tông cho biết, một số quý thầy bên Lam Sơn Võ Đạo sang thụ giáo với Võ sư Lê Văn Kiển và được truyền dạy bài Lão hổ thương sơn. Lúc sinh thời Võ sư Tám Kiển nói rằng võ công mà ông thụ đắc có nguồn gốc từ Võ phái Thiếu Lâm Bạch Hạc bên Trung Hoa.

Theo Võ sư Lê Văn Phước, con trai của Thầy Tám Kiển, giải thích: “Có sự ngộ nhận cho rằng Lão Hổ có nghĩa là cọp già. Thật ra phải thấy được hình tượng ẩn giấu đằng sau ngôn từ đó mới hiểu được đúng nghĩa của người xưa. Lão Hổ ý là cọp đã đạt tới mức tinh thông lão luyện, vượt qua ngọn núi thử thách, là hành trình mà bất cứ bậc cao thủ nào cũng phải đi qua.” (Thành Ngọc - Bài Lão hổ thượng sơn. Báo Tuổi trẻ chủ nhật ngày 4/7/04)

Lời thiệu: LÃO HỔ THƯỢNG SƠN

1. Bạch hổ khởi động
Chấp thủ khai mã
Song thủ phá cước
Đồng tử dâng quả
Lưỡng thủ khai môn

2. Đại bàng triển dực
Đơn tọa phục hổ
Hữu thủ yểm tâm
Hồi đầu thoái tọa
Tả thủ yểm tâm
Nhất cước phá đao

3. Hồi mã đả hổ
Nhất quyền đả khứ
Lão hổ vồ mồi
Ngũ phong đả bồi
Song đao phạt mộc

4. Hoành thân thoái toạ
Song phi cước khứ
Long quyền đả khứ
Tả hữu đả diện
Cuồng phong tróc nã

5. Thối tọa hữu biên
Tả thủ phá cước
Hoành thân phục hổ
Hữu thủ yểm tâm
Ngũ phong đả diện

6. Thoái tọa tả biên
Hữu cước đảo địa
Đơn tọa phục hổ
Tả thủ yểm tâm
Ngũ phong đả diện

7. Hoành thân đoạt ngọc
Tả cước tảo địa
Đơn tọa phục hổ
Hữu thủ yểm tâm
Lưỡng thủ vạn năng

8. Âm dương nhứt bộ
Đơn tọa phục hổ
Tả thủ yểm tâm
Long quyền đoạt nhãn
Lưỡng thủ tả cước

9. Thanh sư xuất động
Hoành thân /thoái toạ
Hữu thủ yểm tâm
Long quyền đoạt nhãn
Lưỡng thủ hữu cước

10. Tàng hoa đơn toạ
Tướng quân bạt kiếm
Bái tổ thâu mã.

Lời thiệu: THẬP BÁT LIÊN CHÂU QUYỀN PHÁP

Bái Tổ.
1. Chắp thủ khai mã. Hữu kính tổ sư, tả kính đồng môn
2. Đồng tử dâng quả.

Phượng hoàng triển dực
3. Lưỡng túc khai môn, song thủ phá cước.
4. Đồng tử dâng quả, lưỡng thủ khai môn.

Lưu tinh cản nguyệt
5. Tả thủ xuất thế, nhất bộ thối thủ.
6. Tả thủ phá cước, hữu thủ nhất quyền.

Lão hổ phục địa
7. Bán bộ thối thủ, hữu thủ phá cước.
8. Đả phá yếm tâm, nhất giản, nhất cầm.

Thanh long tấn bộ
9. Tả thủ xuất thế, hữu thủ nhất quyền.
10. Âm dương cước khứ, đả nhất quyền khứ.

Hoành thân hậu thủ
11. Tả thủ cản hậu, hữu thủ nhất quyền.
12. Triệu tử phiên thân, phá chư đòn lâm.

Thanh long xuất thủ
13. Tả thủ cản lộ, hữu thủ nhất quyền.
14. Âm dương cước khứ, đả nhất quyền khứ.

Tướng quân lập bộ
15. Tả thủ xuất thế, hữu thủ nhất quyền.
16. Bán bộ hữu phiên, tả thủ phá cước.

Mỹ nữ so châu
17. Nhất thủ chỉ cước, nhất cước, nhất quyền.
18. Thối thân tọa thủ, tướng quân bạt kiếm.

Nhờ vào văn chương bác học (truyền lại bằng sách, báo, tư liệu, phim, ảnh) cùng với văn chương truyền khẩu (truyền qua lời kể) mà những người nghiên cứu, biên khảo, khảo luận có cơ sở tập hợp, phân tích, đối chiếu, đúc kết làm tài liệu tham khảo, học tập. Đây là phương tiện mà các Viện nghiên cứu Võ học có thể dùng thực hiện những công trình để lưu cho hậu thế.

Đà Lạt 15 tháng 5 năm 2019 TVB

 

 

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 918 | Added by: adminweb | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar