menu

18:12:05
LỜI THỀ CỦA HAI BÀ TRƯNG

“ Trời đất sinh ra con người làm tông chủ của vạn vật. Muôn vật ràng buộc vào đấy, cỏ cây quan hệ vào đấy. Trải các triều trước, các vị đế vương, thiên tử đều là bậc thánh minh khiến cho triều đình có đạo, yên dân lo việc nước, đức hoá mở mang, thiên hạ thái bình, quốc gia vô sự.

Nay có người khác nòi tên là Tô Định, lòng dạ chó dê, hăm doạ bốn phương, tham tàn bạo ngược, trời, đất, thần, người đều căm giận.

Thiếp là cháu gái các Vua Hùng đời trước, hôm nay đau lòng thương dân vô tội, dấy nghĩa trừ tàn, nguyện xin các vị thần linh hội họp tại đàn này chứng giám và phù hộ cho thiếp.

Thiếp là Trưng nữ dấy binh dẹp giặc, che chở dân lành, thu phục lại muôn vật cũ của tổ tông, không phụ ý trời, thoả nguyền nơi đền miếu của các bậc đế vương các đời, không phụ sự trông đợi của tổ phụ nơi chín suối…”

 

Category: Văn học nghệ thuật | Views: 1761 | Added by: adminweb | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar