menu

09:47:47
SÁCH TÀI LIỆU VÕ CỔ TRUYỀN

SÁCH TÀI LIỆU VÕ CỔ TRUYỀN

Để khởi động cho bộ máy vận hành của Học viện Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, các Phó Viện trưởng phụ trách từng phần công việc do Viện trưởng phân công, đã tiến hành biên soạn được một số tài liệu sau và đang còn tiếp tục:

1. LÝ LUẬN VÕ CỔ TRUYỀN
Tác giả: Trương Văn Bảo
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông - 2018
Sách gồm 6 Chương và 3 Phụ lục
Chương I: Lý luận triết văn
Chương II: Lý luận triết sử
Chương III: Lý luận võ học
Chương IV: Những “Con Giáp” trong Võ thuật cổ truyền
Chương V: Những bài thiệu Võ cổ truyền tiêu biểu
Chương VI: Luận văn tiếng Anh

Phụ lục I, II, III

2. LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Tác giả: Trương Văn Bảo
Nhà xuất bản Thanh niên - 2018
Sách gồm 8 Chương và 7 Phụ lục
Chương I: Sơ lược lịch sử Võ thuật cổ truyền Việt Nam.
Chương II: Giai đoạn thành lập và các nhiệm kỳ Ban chấp hành
của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.
Chương III: Các kỳ Hội nghị chuyên môn và Tập huấn Võ thuật cổ truyền toàn quốc.
Chương IV: Các giải Võ thuật cổ truyền toàn quốc.
Chương V: Các bài võ quy định của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.
Chương VI: Luật thi đấu Võ cổ truyền Việt Nam.
Chương VII: Sách do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam biên soạn từ năm 1991 - 2018.
Chương VIII: Võ lâm tiền bối.

Phụ lục các luận văn tiếng Anh I, II, III, IV, V, VI, VII.

3. MASTERING COMBAT OF VIETNAMESE TRADITIONAL MARTIAL ARTS
Tác giả: Trương Văn Bảo
Tài liệu viết song ngữ Việt - Anh dùng nghiên cứu - 2018

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 728 | Added by: adminweb | Rating: 3.0/1
Total comments: 0
avatar