menu

15:58:05
VẠN THẾ SƯ BIỂU - BẬC THẦY CỦA MUÔN ĐỜI

Trương Văn Bảo

Văn hóa, Triết học Đông phương, trong đó có Việt Nam, chịu nhiều ảnh hưởng từ những tư tưởng vĩ đại của các nhà hiền triết thế giới.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA, một đại trí, đại hùng, đại lực, đại từ bi, vĩ nhân tiền đạo yêu thương nhân loại và muôn loài, triết gia thiên tài có một phẩm cách chính đại quang minh nhất (A pioneering lover of men and a philosophic genius rolled into a single vigorous and radiant personality).

LÃO TỬ, Ông tổ Triết học Vô vi, một trong những tư tưởng gia và giáo chủ siêu quần bạt chúng (One of the outstanding thinkers and religious of the world).

KHỔNG TỬ, Ông tổ Triết học Nhân bản, một trong những nhà tiền đạo tiên phong của nhân loại văn minh (One of the spiritual pioneers of civilized mankind).

VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM - HÀ NỘI, Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Từ ngoài vào trong có các cổng lần lượt là cổng Văn Miếu, Đại Trung, Đại Thành và cổng Thái Học. Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh Tông (Đại Việt sử ký toàn thư. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, tập 1, tr.234)

Ngoài những vị vua được thờ kính, thì Khổng Tử và Thầy Chu Văn An là “Vạn thế sư biểu - Bậc Thầy của muôn đời” được thờ kính trang nghiêm trong Văn miếu Quốc tử giám.

KHỔNG TỬ: Bị người khác hạ nhục, Khổng Tử không những không tức giận mà còn nói lời cảm ơn. Hành động này khiến học trò của ông rất lấy làm ngạc nhiên, tuy nhiên sau khi nghe ông giải thích thì mười phần bội phục.

THẦY CHU VĂN AN: “Vạn thế sư biểu" cũng là tông vinh của dân tộc Việt Nam dành cho Thầy Chu Văn An.

Từ buổi bình minh của nền giáo dục phong kiến Việt Nam, danh nhân Chu Văn An nổi danh là người thầy mẫu mực, đức độ, tâm huyết với nghề dạy học và được các vua Trần rất trọng dụng. Tên tuổi của thầy Chu Văn An đã đi vào lịch sử giáo dục Việt Nam như một bậc danh sư.

Đối với Võ thuật, “Người thầy muôn thuở” hay “Minh chủ võ lâm” cần người có tài cao, học rộng, đức sáng, tâm độ lượng để dung nạp hiền tài trong thiên hạ. Nếu trí thấp, tài hèn, đức mỏng, tâm địa hẹp hòi chỉ biết đố kỵ, tị hiềm, nặng lòng tham dục mà lại muốn ngồi ngôi cao bá chủ võ lâm, hưởng bổng lộc cá nhân, tìm mọi thủ đoạn để tư lợi lớn, thì than ôi, đó là mầm loạn và bất hạnh cho võ lâm. Tiếc lắm thay!

Hà Nội, 3/5/2018 TVB

 

Category: Văn học nghệ thuật | Views: 1005 | Added by: adminweb | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar