menu

16:03:27
VÕ THUẬT HỌC ĐƯỜNG

Ban biên tập

Ngày 11 tháng 8 năm 2015 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định có Công văn số 6311/VPCP-KGVX gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phúc đáp đề nghị của Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 147/TTr-BVHTTDL ngày 28 tháng 7 năm 2015 về việc triển khai nội dung tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài Võ cổ truyền trong các trường phổ thông, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý triển khai từ năm học 2015 - 2016 các nội dung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất về tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, và đưa Võ cổ truyền Việt Nam vào chương trình giáo dục thể chất trong các cấp học phổ thông phù hợp với điều kiện thực tiễn các địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Ban chuyên môn Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã biên soạn bài tập Võ cổ truyền “Căn bản công pháp” 36 động tác thế võ, dùng cho học đường trình Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và lãnh đạo Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã trình cấp trên có thẩm quyền phê chuẩn.

Để chuẩn bị bước đầu cho kế hoạch lâu dài Võ cổ truyền Việt Nam trong học đường theo tinh thần Công văn nêu trên, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn bài Võ cổ truyền học đường cho các võ sư Ban chấp hành, các trưởng võ đường trong tỉnh tại Văn phòng Liên đoàn 25/4 Nguyễn Đình Chiểu Đà Lạt, để khi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng triển khai Công văn của Văn phòng Chính phủ thì Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng phối hợp huấn luyện.

Ban chuyên môn Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam sẽ tiếp tục biên soạn những bài tập khác áp dụng cho từng cấp học từ thấp lên cao. Đây là kế sách lâu dài không chỉ mang lại sức khoẻ cho học đường mà còn giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho học sinh, đó là kế sâu rễ bền gốc, vì Võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hoá, truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam trải qua 4.894 năm kể từ ngày lập quốc.

Đà Lạt 8/2015

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 2454 | Added by: adminweb | Rating: 4.0/2
Total comments: 0
avatar