MENU
Home » Entries archive
« 1 2 3 4 ... 10 11 »

Trương Văn Bảo - Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt

Học thuyết Ngũ Hành lấy năm loại vật chất cơ bản theo các nhà hiền triết cổ đại quy nạp vũ trụ, vạn vật vào kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Giữa chúng còn có một quy luật tương sinh, tương khắc tuần hoàn không dứt. "Tương sinh" mang ý là cùng sinh ra nhau, giúp nhau lớn mạnh, tức là mộc sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thuỷ. "Tương khắc" là mang ý chế ước lẫn nhau, kìm hãm nhau, tức thuỷ khắc hoả ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 87 | Added by: adminweb | Date: 08/10/2017 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt

Võ cổ truyền là văn hóa truyền thống gắn liền với triết học, nên có câu: "đằng sau võ học là triết học". Các bộ môn võ học Phương Đông đều dựa trên nền tảng của nguyên lý triết học: Âm Dương - Ngũ Hành.

Âm Dương theo khái niệm cổ sơ không phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể mà là thuộc tính của mọi hiện tượng, mọi sự vật trong ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 79 | Added by: adminweb | Date: 05/10/2017 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt

Tượng hình có nghĩa là phỏng theo hình ảnh, dáng vẻ của sự vật, gợi lên suy nghĩ liên tưởng đến thực tế. Với Võ thuật cổ truyền, tượng hình là nền tảng căn bản, đặc thù, độc đáo có tính chiến đấu cao. Võ thuật cổ truyền Việt Nam tồn tại dù trải qua nhiều phong ba bão táp, ngoài ý nghĩa chiến đấu đồng hành cùng lịch sử chống ngoại xâm cu ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 92 | Added by: adminweb | Date: 30/09/2017 | Comments (0)

Trương Văn Bảo
Thiếu Lâm Phật Gia Quyền - Đà Lạt

Thiền trượng theo kinh điển nhà Phật gọi là Tích trượng, được các Bồ Tát dùng như một pháp khí với mục đích cao cả làm phương tiện hành đạo phổ độ chúng sinh. Bồ Tát là viết tắt của chữ Bồ-đề-tát-đoả (Phạn ngữ: Bodhisattva; Hán Việt: Giác hữu tình, hoặc là Đại sĩ). Theo kinh Phật giáo Đại thừa, Bồ Tát là hành giả sau khi hành trì Ba la mật đa chứng thành Phật quả nhưng thệ nguyện độ khắp chúng sinh, khi chúng sinh chưa giác ngộ thì chưa nhập Niế ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 74 | Added by: adminweb | Date: 29/09/2017 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Thiếu Lâm Phật Gia Quyền - Đà Lạt

Nhẫn là đức tính cao quý trong đời sống xã hội. Nhiều môn phái võ thuật lấy chữ nhẫn làm đầu, làm tiêu chí giáo dục môn sinh. Văn học cũng đề cao chữ nhẫn qua tục ngữ, ca dao, thơ văn, truyện kể... ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 95 | Added by: adminweb | Date: 21/09/2017 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng

Võ thuật cổ truyền là mạch chảy xuyên suốt theo dòng lịch sử Việt Nam tính đến nay gần 5.000 năm kể từ thời Hồng Bàng (2879 TCN).

Nhiều bộ môn võ thuật đang phát triể ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 88 | Added by: adminweb | Date: 17/09/2017 | Comments (0)

Trương Văn Bảo
Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng

“I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times” (Tôi không sợ người tập 10.000 thế đá một lần, nhưng tôi sợ người tập một thế đá 10.000 lần) Bruce Lee.

Những võ sĩ thượng đẳng của những môn võ thượng thặng trên thế giới ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Tinh hoa võ thuật thế giới | Views: 78 | Added by: adminweb | Date: 16/09/2017 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Cựu Sinh viên Viện Đại học Đà Lạt 1972

Học đường hay võ đường đều là môi trường giáo dục. Đây không phải là nơi đào tạo ra những con người quyền uy, chức sắc, chức vụ cho xã hội mà là nơi giáo dục, đào tạo để con người trở nên người. Chính vì lẽ đó mà Viện Đại học Đà Lạt (1957 - 1975) đã chọn hai chữ “Thụ nhân” làm tiêu chí.

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 69 | Added by: adminweb | Date: 06/09/2017 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam                                   

    

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Giải Vô địch Võ thuật cổ truyền to ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 86 | Added by: adminweb | Date: 17/08/2017 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

Đặc tính là tính chất đặc biệt. Tính chất đặc biệt ở đây thuộc lĩnh vực Võ thuật cổ truyền. Võ thuật cổ truyền Việt Nam có nhiều đặc tính, ngạn ngữ võ học có câu: “Song thủ Ngũ hành vi bản; Lưỡng túc Bát quái vi căn”; có nghĩa là hai tay lấy Ngũ hành làm gốc, hai chân lấy Bát quái làm rễ.

Ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Bát quái là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.

... Đọc thêm chi tiết »
Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 141 | Added by: adminweb | Date: 06/08/2017 | Comments (0)