MENU
Home » Entries archive
« 1 2 3 4 5 ... 12 13 »

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

BONNE ANNÉE

HAPPY NEW YEAR

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 90 | Added by: adminweb | Date: 14/02/2018 | Comments (0)

KHUYỂN MÃ CHI TÌNH (Một chút tình cho Mậu Tuất 2018)

Trương Văn Bảo - Thiếu Lâm Phật Gia Quyền - Đà Lạt

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Văn học nghệ thuật | Views: 107 | Added by: adminweb | Date: 11/02/2018 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng

Y man ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 124 | Added by: adminweb | Date: 05/02/2018 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

ĐƠN ĐAO

Luận về đao, khẩu quyết của võ học nói rằng:

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 131 | Added by: adminweb | Date: 27/01/2018 | Comments (0)

Trương Văn Bảo
Thiếu Lâm Phật Gia Quyền - Đà Lạt

Tâm pháp là một trong những pháp căn bản của võ thuật, cùng với tấn pháp, bộ pháp, thân pháp, thủ pháp, cước pháp, nhãn pháp, khí pháp… làm nền tảng cho võ công.

Binh thư xưa có viết: “Thủ như xử nữ, thể như thoát thỏ. Càn khôn pháp thuật do dịch khí. Thần lực định tâm chủ tiên cơ.” Có nghĩa là kín đáo, dịu dàng như trinh nữ, nhanh như thỏ cha ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 131 | Added by: adminweb | Date: 14/01/2018 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt

Cơ thể học là y học. Sự hiểu biết về cơ thể học sẽ giúp người tập võ, dạy võ điều chỉnh được những yếu tố cần thiết phù hợp với tình trạng cơ thể trong quá trình tập luyện và thi đấu võ thuật ờ từng giai đoạn khác nhau.

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 154 | Added by: adminweb | Date: 03/01/2018 | Comments (0)

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 115 | Added by: adminweb | Date: 01/01/2018 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Võ đường Trần Hưng Đạo - Đà Lạt

Đặc tính kiếm:

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 101 | Added by: adminweb | Date: 29/12/2017 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Võ đường Trần Hưng Đạo - Đà Lạt

Lịch sử côn lâu đời, nguyên thủy trước đây là công cụ sản xuất, chủ yếu trong xã hội ngày xưa, đồng thời cũng là một loại binh khí dùng chiến đấu sớm nhất trong chiến tranh. Do vậy côn có tên gọi là “bách binh chi tổ”, nghĩa là tổ của trăm binh khí.

Côn còn được gọi là bô ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 139 | Added by: adminweb | Date: 27/12/2017 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Võ đường Trần Hưng Đạo - Đà Lạt

Người xưa nói rằng:

Thương đâm một đường kẽ, côn đánh cỏa vùng rộng.

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 127 | Added by: adminweb | Date: 27/12/2017 | Comments (0)