menu

BAN BIÊN TẬP

Chủ trương đưa Võ cổ truyền Việt Nam vào trường học theo Công văn số 6311/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 4775/BGDĐT-CTHSSV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là việc cần làm trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều môn võ thuật đang phát triển tại Việt Nam có nguồn gốc trong nước và một số môn khác có nguồn gốc hoặc ản ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 1426 | Added by: adminweb | Date: 01/09/2016 | Comments (0)