menu

Bao nhiêu năm tìm trang kiếm khách
Bấy nhiêu năm trời đất vẫn xoay vần
Hôm nay thấy được hoa sen nở
Trực chỉ nhân tâm chứng ngộ không

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 396 | Added by: tvbaodl | Date: 23/01/2020 | Comments (0)