menu

08:21:56
ĐẠO THIỀN VÀ ĐẠO VÕ - THE WAY OF ZEN AND MARTIAL ARTS

ĐẠO THIỀN VÀ ĐẠO VÕ - THE WAY OF ZEN AND MARTIAL ARTS

Trương Văn Bảo - Thiếu Lâm Phật Gia Quyền - Đà Lạt

Hành giả tu tập đạo Thiền, ban đầu thấy núi là núi, sông là sông. Sau thấy núi không là núi, sông không là sông. Khi đạt đến cảnh giới tối thượng thì thấy núi là núi, sông là sông.

Hành giả tập luyện đạo Võ, ban đầu thấy quyền là quyền, cước là cước. Sau thấy quyền không là quyền, cước không là cước. Khi đạt đến cảnh giới thượng thừa thì thấy quyền là quyền, cước là cước.

Ở cảnh giới tối thượng thừa của đạo Thiền cũng như đạo Võ, hành giả thấy mình không có gì là sở đắc, không có gì là tuyệt kỹ công phu. Vì không có gì là sở đắc, không có gì là tuyệt kỹ công phu nên tâm không chướng ngại. Vì không có chướng ngại nên tâm không sợ hãi, không ưu phiền, không thèm thuồng “minh chủ võ lâm”, vượt ra ngoài những tà kiến, điên đảo để “chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách" (soi rọi thấy rõ ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là không, vượt qua mọi khổ ách - Kinh Bát Nhã)

- Ngươi tới có việc gì?
- Dạ, cầu xin được giải thoát.
- Ai cột trói ngươi mà cầu xin giải thoát? …
- Ngươi còn cầu gì nữa không?
- Dạ, cầu xin Phật khai thị.
- Phật ở đâu mà ngươi cầu? Phật nhập diệt lâu rồi mà.

Đà Lạt, 25/02/2020 TVB

 

 

 

 

 

Category: Văn học nghệ thuật | Views: 465 | Added by: tvbaodl | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar