menu

ĐẠO THIỀN VÀ ĐẠO VÕ - THE WAY OF ZEN AND MARTIAL ARTS

Trương Văn Bảo - Thiếu Lâm Phật Gia Quyền - Đà Lạt

Hành giả tu tập đạo Thiền, ban đầu thấy núi là núi, sông là sông. Sau thấy núi không là núi, sông không là sông. Khi đạt đến cảnh giới tối thượng thì thấy núi là núi, sông là sông.

Hành giả tập luyện đạo Võ, ban đầu thấy quyền là quyền, cước là cước. Sau thấy quyền không là quyền, cước không là cước. Khi đạt đến cảnh giới thượng thừa thì thấy quyền ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Văn học nghệ thuật | Views: 585 | Added by: tvbaodl | Date: 12/03/2020 | Comments (0)