menu

17:02:54
THẢO BỘ THIỀN SƯ VÀ NHỮNG BÀI DỊ BẢN

THẢO BỘ THIỀN SƯ VÀ NHỮNG BÀI DỊ BẢN

                                                                                             Trương Văn Bảo                                                                                                                    Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

Thảo bộ Thiền sư (trước đây gọi là thảo bộ, nay gọi là quyền tay không) là một bài thảo tay không được lưu truyền có đến hàng trăm năm trong làng Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Song hành với bài thảo Thiền sư này có những bài Kim ngưu, Kim kê… Lời thiệụ các bài có nhiều câu giống nhau, được coi là dị bản của nhau nhưng kỹ thuật trong bài diễn ra thì khác.

Những năm gần đây, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức Liên hoan Tinh hoa Võ Việt Quốc tế, tạo ra một phương thức hoạt đông cởi mở, phóng khoáng, qua đó ghi nhận những bài quyền đặc dị của các môn phái và có thêm những bài dị bản trong kho tàng võ học của dân tộc Việt Nam.

Nguồn gốc của các bài các môn phái chỉ nói chung và diễn giảng chiêu thức chưa hết ý, nên Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cần có Ban chuyên đề nghiên cứu sâu rộng và rốt ráo hơn. Có thể hiểu đơn giản sở dĩ có dị bản là do trong bài thiêu có những câu liên quan đến tựa đề như: “Thiền sư tống khách” thành “Thảo bộ Thiền sư”.   “Kim ngưu chiếu giác” thành “Kim ngưu quyền”.  “Kim kê độc lập” thành “Kim kê quyền”.                                                  

Nếu không có trình độ lý luận võ học, người xem như lạc vào rừng không biết được thật, hư và lối ra. Vì có những bài là cổ truyền và có những bài mới sáng tạo, hư cấu sau này rồi gán ghép là cổ truyền.

1. Thảo bộ Thiền sư.

Liệt địa đồ thành. Kim Ngưu chiếu giác. Hồng diệp dẫn thân. Lão Tổ dương tân. Thiền sư tống khách. Tiên ông tọa thạch. Đồng Tử đăng sơn. Tấn khai lưỡng thủ. Trung thiên lập trụ. Hạ địa tầm châu. Đảo thế Hắc hầu. Tùy cơ Bạch hổ. Tung hoành ngũ lộ. Tấn bộ tam quan. Bạch hạc tầm giang. Kim kê độc lập.  Bái Tổ, lập như tiền. (Võ cổ truyền Bình Định)

2. Kim ngưu quyền.

Lập tấn bái tổ. Tam bộ cung kính. Nhị bộ kính sư. Đồng tử khai quyền. Liệt địa đồ thành. Kim ngưu chiếu giác. Hường nghiệp dẫn thân. Lão tổ nghinh tân. Thiền sư tống khách. Tiên ông tọa thạch. Đồng tử đăng sơn. Hạng quyển song quyền. Thối khai lưỡng thủ. Trung thiên lập trụ. Hạ địa tầm châu. Đảo thế hắc hầu. Tùy cơ bạch hổ. Tung hoành ngũ lộ. Tấn hạng tam quan. Bạch hạc tầm giang. Kim kê độc lập. Lập bộ như tiền. (Theo tư liệu của Võ phái Bích Quang - Khánh Hòa)

3. Kim kê quyền.

Bái tổ kim kê. Kim kê độc lập. Vượt mã đảo thành. Kim ngưu chuyển giác. Hồng diệp giáng thân. Lão tổ dương tân. Tiên ông tọa thạch. Đồng tử đăng sơn. Xuất cản song quyền. Tấn khai lưỡng thủ. Trung thiên lập trụ. Hạ bộ trân châu. Đảo thế yết hầu. Tùy khai bạch hổ. Tung hoành nhị lộ. Tấn đả tam quan. Chưởng phong bạch hạc. Đáo xứ tầm long. Kim kê độc lập. Bái tổ sư lập như tiền. (Theo tài liệu Môn phái Hoàng Vũ, Điện Bàn, Quảng Nam. Người truyền dạy: Cố Võ sư Trần Phú Đáng. Người thị phạm: Võ sư Phan Ngô Hoàng)

4. Kim kê quyền.

Lược địa đồ thành. Kim ngưu chi giác. Hồng diệp dãn than. Ngư lão dương tân. Thiền sư tống khách. Kim kê độc lập. Đồng tử đăng sơn. Tấn đả song quyền. Tấn khai lưỡng thủ. Trung thiên lập trụ. Hạ bộ tầm châu. Đảo thế yết hầu. Tùy khai bạch hổ. Tung hoành ngũ lộ. Tấn đả tam quan. Bạch hạc tầm giang. Kim kê độc lập. Hồi đầu bái tổ. (Theo tài liệu Võ thuật Tân Khánh Bà Trà)                                                                                                      

Đà Lạt, 14/01/2020 TVB

 

 

 

 

 

 

 

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 212 | Added by: tvbaodl | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar