menu

« 1 2

       Người dịch: Võ sư Trương Bảo Trâm Anh

       Thiếu Lâm Phật Gia Quyền - Đà Lạt                    

       (Excerpted from Martial arts after 40 by Sang H. Kim, Ph.D.)   

                                          & ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Tinh hoa võ thuật thế giới | Views: 6278 | Added by: adminweb | Date: 10/03/2015 | Comments (0)

COURAGE, THE SPIRIT OF DARING AND BEARING

 (Bushido - The Warrior’s Code)

By Inazo Nitobe

Ohara Publications, Incorporated Burbank, California USA 1975


Người dịch: Võ sư Trương Bảo Trâm Anh - Thiếu Lâm Phật Gia Quyền Đà Lạt

                                                            &n ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Tinh hoa võ thuật thế giới | Views: 1097 | Added by: adminweb | Date: 05/02/2015 | Comments (0)

Trích từ Bushido - Mật mã chiến binh. Tác giả Inazo Nitobe

Người dịch: Võ sư Trương Bảo Trâm Anh - Thiếu Lâm Phật Gia Quyền - Đà Lạt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Can đảm chỉ được xem là một đức tính kh ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Tinh hoa võ thuật thế giới | Views: 946 | Added by: adminweb | Date: 26/01/2015 | Comments (0)

1-10 11-13