menu

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2014 của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng và Quy chế chuyên môn Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Được sự chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn võ thuật tỉnh Lâm Đồng và Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam; Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng tổ chức mời Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam giám khảo kỳ thi thăng đai cấp Quốc gia cho võ sư, huấn luyện viên của Liên đoàn và các đơn vị tỉnh bạn vào ngày 18 tháng 01 năm 2015 tại Đà Lạt. Đây là lần thứ VIII Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam về giám khảo kỳ thi cho Lâm Đồng.

... Đọc thêm chi tiết »

Attachments: Image 1 ·Image 2 ·Image 3
Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 1740 | Added by: adminweb | Date: 20/01/2015 | Comments (0)