menu

Trích từ Bushido - Mật mã chiến binh. Tác giả Inazo Nitobe

Người dịch: Võ sư Trương Bảo Trâm Anh - Thiếu Lâm Phật Gia Quyền - Đà Lạt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Can đảm chỉ được xem là một đức tính kh ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Tinh hoa võ thuật thế giới | Views: 946 | Added by: adminweb | Date: 26/01/2015 | Comments (0)