menu

BAN BIÊN TẬP

Chương trình giáo dục của một số Trường quốc tế: International School (IS), British International School (BIS), Saigon South International School (SSIS), Saigon Pearl International School (SPIS), The Anglophone British Curriculum International School (ABCIS), Renaissance International School (RIS), Malaysian International School (MIS) của Anh, Mỹ, Úc, Mã Lai … tại Việt Nam chú trọng môn Giáo dục thể chất. Giáo dục thể chất là môn học cần thiết trong hệ thống giáo dục; qua sư phạm để giáo dục ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 1039 | Added by: adminweb | Date: 28/10/2015 | Comments (0)