menu

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Võ thuật chứa đựng một giá trị đạo đức cao cả giúp hành giả vượt lên tự thắng chính mình hướng đến khung trời chân, thiện, mỹ, giác ngộ lẽ sống cuộc đời.

Ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2015, đoàn phóng viên VTV4, kênh truyền hình đối ngoại trung ương, có trưởng phòng, phó trưởng phòng, đạo diễn, quay phim, kỹ thuật viên đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồ ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền quốc tế | Views: 972 | Added by: adminweb | Date: 31/10/2015 | Comments (0)