menu

*  Trương Văn Bảo

Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt

     (Dịch theo tài liệu võ thuật nước ngoài. “To and fro” có nghĩa là đi đi lại lại, tới tới lui lui)

Where is the center of gravity when advancing and retreating?

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Tinh hoa võ thuật thế giới | Views: 1128 | Added by: adminweb | Date: 07/12/2015 | Comments (0)