menu

BAN BIÊN TẬP vtct-ld.ucoz.com

Võ cổ truyền Việt Nam có nhiều môn phái hoạt động trong nước và nước ngoài, một số tổ chức Liên đoàn, Tổng hội, Hội, Võ đường được thành lập, giúp phong trào Võ cổ truyền Việt Nam ngày một vững mạnh và thu hút nhiều người tham gia tập luyện, trong đó có Môn phái Cây Lau Võ Đạo (L’École Le Roseau).

Cây Lau Võ Đạo là môn phái Võ cổ truyền khởi từ Lão võ sư Nguyễn Trung Hoà ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền quốc tế | Views: 1219 | Added by: adminweb | Date: 09/01/2016 | Comments (0)