menu

Grand Master Trương Văn Bảo - Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

 

 

Every move we make, be it sitting, standing, running, or kicking, involves an elaborate choreography of the 250 skeletal (or voluntary) muscles as they move our 206 bones.

Mục đích của thể dục thể t ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 1808 | Added by: adminweb | Date: 30/01/2016 | Comments (0)