menu

Giảng viên Trương Văn Bảo - WFVV

(Bài giảng lớp tập huấn Trọng tài Quốc tế tại Hà Nội và Paris)

Quyền pháp là nền tảng của võ thuật.

Văn học hay võ học đều có những nguyên tắc riêng, văn có văn phạm (grammar - grammaire), võ có võ lý (martial arts theory - la théorie des arts martiaux), nên việc bình văn hay luận võ cần thấu hiểu tinh thần và nguyên tắc ấy. Tinh thâ ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 978 | Added by: adminweb | Date: 03/07/2016 | Comments (0)