menu

Ban biên tập

Hoà Long Võ Đạo là môn phái Võ thuật cổ truyền Việt Nam do Võ sư Leconte Vĩnh Long thành lập tại Pháp.

Võ sư Leconte Vĩnh Long sinh năm 1940 tại Hải Phòng. Năm 16 tuổi ộng theo gia đình sa ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền quốc tế | Views: 1057 | Added by: adminweb | Date: 19/07/2016 | Comments (0)