menu

Ban biên tập

Theo Quy chế chuyên môn Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, quy định tại Chương IV, Điều 11 về phân hạng Trọng tài, Giám khảo và Điều 12 về thể thức đào tạo và thăng cấp Trọng tài, Giám khảo.

Trọng tài, Giám khảo cấp Quốc gia và cấp I theo học các lớp do Tổng cục Thể dục Thể thao hoặc Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức, được kiểm tra về lý thuyết v ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 1290 | Added by: adminweb | Date: 15/08/2016 | Comments (0)