menu

Trương Văn Bảo - WFVV

Võ cổ truyền Việt Nam là môn võ truyền thống, văn hóa, lịch sử, đồng hành suốt bốn ngàn tám trăm chín mươi lăm năm cùng đất nước và dân tộc Việt Nam.

Truyền thống ấy là lấy nhân làm gốc; lấy nghĩa làm nền; lấy đạo làm kim chỉ nam; lấy đức làm ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 1122 | Added by: adminweb | Date: 20/08/2016 | Comments (0)