menu

Trương Văn Bảo
Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng

“I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times” (Tôi không sợ người tập 10.000 thế đá một lần, nhưng tôi sợ người tập một thế đá 10.000 lần) Bruce Lee.

Những võ sĩ thượng đẳng của những môn võ thượng thặng trên thế giới ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Tinh hoa võ thuật thế giới | Views: 667 | Added by: adminweb | Date: 16/09/2017 | Comments (0)