menu

CHÂN DUNG TRÍ THỨC VIỆT NAM - TRÍ TUỆ VÀ HOÀI BÃO LỚN

Nhà xuất bản Thanh niên đã phát hành sách: “Chân dung trí thức Việt Nam - Trí tuệ và hoài bão lớn”. Đây là bộ sách giới thiệu toàn cảnh chân dung các trí thức Việt Nam đương đại trong nước và nước ngoài với những nội dung cụ thể về tiểu sử, quá trình công tác, những công trình nghiên cứu, những đóng góp cho đất nước.

- Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm
- Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Anh ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Văn học nghệ thuật | Views: 763 | Added by: tvbaodl | Date: 19/02/2020 | Comments (0)