menu

Võ sư Doãn Quang Phóng

Võ đường Trần Hưng Đạo - Đà Lạt

Trung uý CA Lâm Đồng

Bảo vệ an ninh quốc gia chính là việc tiến hành các hoạt động nhằm phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại ăm mưu và hoạt động xâm hại an ninh quốc gia trên nhiều lãnh vực, nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của một chế độ xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích khác của một quốc gia.

Võ thuật cổ truyền Việt Nam luôn đồng hành với chặng đường đấu tranh chống lại giặc ngoại xâm của dân tộc để bảo ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 1027 | Added by: adminweb | Date: 05/03/2015 | Comments (0)