menu

Trương Văn Bảo

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng


Y võ dưỡng sinh là một trong những nội dung huấn luyện của Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Hầu hết các môn phái Võ thuật cổ truyền Đông phương tự thân đều có dưỡng sinh. Dưỡng là nuôi, sinh là sự sống. Dưỡng sinh là phạm trù rộng lớn liên quan đến Dịch học, Đạo học, Thiền học, Triết học, Y học , Võ học…

Thần y Hoa Đà viết: “Người ta trên bẩm thụ ở trời, dưới ủy thác cho đất, lấy dương phụ, lấy âm tá. Trời đất thuận t ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 863 | Added by: adminweb | Date: 22/03/2015 | Comments (0)