menu

« 1 2 3 4 ... 17 18 »

SINH HOẠT VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN TỈNH LÂM ĐỒNG - XUÂN CANH TÝ - 2020

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 202 | Added by: tvbaodl | Date: 02/02/2020 | Comments (0)

GIẢI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN TỈNH LÂM ĐỒNG                                                       

- XUÂN CANH TÝ – 2020

* Đón Xuân ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 216 | Added by: tvbaodl | Date: 30/01/2020 | Comments (0)

Bao nhiêu năm tìm trang kiếm khách
Bấy nhiêu năm trời đất vẫn xoay vần
Hôm nay thấy được hoa sen nở
Trực chỉ nhân tâm chứng ngộ không

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 161 | Added by: tvbaodl | Date: 23/01/2020 | Comments (0)

LỚP VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Kính tặng quý Bác sĩ, Y sĩ, Giảng viên Lớp Võ thuật cổ truyền Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 167 | Added by: tvbaodl | Date: 16/01/2020 | Comments (0)

THẢO BỘ THIỀN SƯ VÀ NHỮNG BÀI DỊ BẢN

                                                                                             Trương Văn Bảo                                  ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 378 | Added by: tvbaodl | Date: 14/01/2020 | Comments (0)

                                                   CHON-JI HYONG - THIÊN ĐỊA QUYỀN

                                                                                        Trương Văn Bảo - TAEKWON-DO ITF Đà Lạt&n ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Tinh hoa võ thuật thế giới | Views: 162 | Added by: tvbaodl | Date: 13/01/2020 | Comments (0)

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Kế hoạch số 7500/KH-BCĐ ngày 14/11/2019 của Ban Chỉ đạo Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm Đồng lần thứ X năm 2020 từ ngày 11/01 đến 18/01/2020.

Kế hoạch là 10 môn thi đấu, trong đó có 4 môn võ thuật là Võ thuật cổ truyền, Vovinam, Karate và Taekwondo. Mỗi môn võ thuật thi đấu theo Điều lệ riêng.

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng | Views: 251 | Added by: tvbaodl | Date: 12/01/2020 | Comments (0)

ĐƯỜNG MÂY

Đường mây rộng thênh thênh cử bộ.
Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo.
(Nguyễn Công Trứ)

Ask not what your country can do for you.
Ask what you can do for your country.
(John F. Kennedy 1961 Presidential inauguration)

... Đọc thêm chi tiết »

Attachments: Image 1 ·Image 2 ·Image 3 ·Image 4 ·Image 5
Category: Văn học nghệ thuật | Views: 216 | Added by: tvbaodl | Date: 11/01/2020 | Comments (0)

                                       LIÊN HOAN TINH HOA VÕ VIỆT QUỐC TẾ                                                                                                    LẦN THỨ II NĂM 2019 

    &nbs ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 176 | Added by: adminweb | Date: 23/06/2019 | Comments (0)

Trương Văn Bảo                                                                                                          Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

            &nbs ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 167 | Added by: adminweb | Date: 19/06/2019 | Comments (0)