menu

« 1 2 3

Trương Văn Bảo - Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng

Võ thuật cổ truyền là mạch chảy xuyên suốt theo dòng lịch sử Việt Nam tính đến nay gần 5.000 năm kể từ thời Hồng Bàng (2879 TCN).

Nhiều bộ môn võ thuật đang phát triể ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 613 | Added by: adminweb | Date: 17/09/2017 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Cựu Sinh viên Viện Đại học Đà Lạt 1972

Học đường hay võ đường đều là môi trường giáo dục. Đây không phải là nơi đào tạo ra những con người quyền uy, chức sắc, chức vụ cho xã hội mà là nơi giáo dục, đào tạo để con người trở nên người. Chính vì lẽ đó mà Viện Đại học Đà Lạt (1957 - 1975) đã chọn hai chữ “Thụ nhân” làm tiêu chí.

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 589 | Added by: adminweb | Date: 06/09/2017 | Comments (0)

Trương Văn Bảo

Võ đường Trần Hưng Đạo - Đà Lạt

 

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 1129 | Added by: adminweb | Date: 27/06/2017 | Comments (0)

International Grand Master Trương Văn Bảo - Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

Lời nói ngày xưa: “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” và quan niệm “trọng nam, khinh nữ” nghe chừng bất công và ngậm đắng nuô ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 1497 | Added by: adminweb | Date: 06/03/2016 | Comments (0)

International Grand Master Trương Văn Bảo - Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam                                                      

Kinh thế hữu tài giai bách luyện.

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 1106 | Added by: adminweb | Date: 06/02/2016 | Comments (0)

Grand Master Trương Văn Bảo - Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

 

 

Every move we make, be it sitting, standing, running, or kicking, involves an elaborate choreography of the 250 skeletal (or voluntary) muscles as they move our 206 bones.

Mục đích của thể dục thể t ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 1871 | Added by: adminweb | Date: 30/01/2016 | Comments (0)

Trương Văn Bảo

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng


Thời gian, không gian, địa lý, hoàn cảnh xã hội của hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản khác nhau, nhưng trong hai nền võ học cổ truyền Việt Nam và Karate Nhật Bản cùng có bài quyền tên là Yến phi và Empi. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này là điều thú vị khi cả hai bài quyền đều mô phỏng đặc điểm và cách chiến đấu của loài chim én bay (yến phi) theo cách riêng của môn võ mình.

... Đọc thêm chi tiết »
Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 1292 | Added by: adminweb | Date: 29/03/2015 | Comments (0)

Trương Văn Bảo

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Lâm Đồng


Y võ dưỡng sinh là một trong những nội dung huấn luyện của Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Hầu hết các môn phái Võ thuật cổ truyền Đông phương tự thân đều có dưỡng sinh. Dưỡng là nuôi, sinh là sự sống. Dưỡng sinh là phạm trù rộng lớn liên quan đến Dịch học, Đạo học, Thiền học, Triết học, Y học , Võ học…

Thần y Hoa Đà viết: “Người ta trên bẩm thụ ở trời, dưới ủy thác cho đất, lấy dương phụ, lấy âm tá. Trời đất thuận t ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 913 | Added by: adminweb | Date: 22/03/2015 | Comments (0)

Võ sư Doãn Quang Phóng

Võ đường Trần Hưng Đạo - Đà Lạt

Trung uý CA Lâm Đồng

Bảo vệ an ninh quốc gia chính là việc tiến hành các hoạt động nhằm phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại ăm mưu và hoạt động xâm hại an ninh quốc gia trên nhiều lãnh vực, nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của một chế độ xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích khác của một quốc gia.

Võ thuật cổ truyền Việt Nam luôn đồng hành với chặng đường đấu tranh chống lại giặc ngoại xâm của dân tộc để bảo ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 1027 | Added by: adminweb | Date: 05/03/2015 | Comments (0)

Võ sư Lê Đình Minh

Thiếu Lâm Phật Gia Quyền - Bình Dương

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Một vài kinh nghiệm trong quá trình huấn luyện, xây dựng và phát triển phong trào Võ thuật cổ truyền hiện nay.

1. Một số công việc chuẩn bị cho quá trình hoạt động.

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 1538 | Added by: adminweb | Date: 28/01/2015 | Comments (0)

1-10 11-20 21-30