menu

« 1 2 3 4 5 6 »

TẬP HUẤN TRỌNG TÀI, TRỢ GIÁO, VÕ SƯ
VÕ CỔ TRUYỀN TOÀN QUỐC NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-TCTDTT ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Tổng cục Thể dục thể thao và kế hoạch công tác năm 2019 của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, lớp tập huấn Võ cổ truyền toàn quốc tổ chức nhă ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 161 | Added by: adminweb | Date: 22/02/2019 | Comments (0)

SÁCH TÀI LIỆU VÕ CỔ TRUYỀN

Để khởi động cho bộ máy vận hành của Học viện Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, các Phó Viện trưởng phụ trách từng phần công việc do Viện trưởng phân công, đã tiến hành biên soạn được một số tài liệu sau và đang còn tiếp tục:

1. LÝ LUẬN VÕ CỔ TRUYỀN
Tác giả: Trương Văn Bảo
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông - 2018
Sách gồm 6 Chương và 3 Phụ lục
Chương I: Lý luận triết văn
Chương II: Lý luận triết sử
Chương III: Lý luận võ học
Chươn ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 217 | Added by: adminweb | Date: 14/02/2019 | Comments (0)

Trương Văn Bảo
Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

 

 

Mai là biểu tượng của vẻ đẹp trong sáng, thanh tao, của tinh thần kiên cường, bất khuất. Cũng vậy, một chặng đường vượt qua nhiều khó khăn của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã thể hiện sự chung tay góp sức, đoàn kết xây dựng nền võ học Việt Nam ngày càng vững vàng, tươi sáng, đã ổn định tổ chức trong nước, phát triển ra thế giới, đã xây dựng đưa vào trường học, thành lập Học viện Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam như hoa mai nở báo hiệu mùa xuân về. Võ thuật c ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 136 | Added by: adminweb | Date: 08/02/2019 | Comments (0)

 

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 137 | Added by: adminweb | Date: 03/02/2019 | Comments (0)

TẬP HUẤN TRỌNG TÀI, TRỢ GIÁO, VÕ SƯ VÕ CỔ TRUYỀN TOÀN QUỐC NĂM 2019

Theo Công văn số 25/LĐVTCTVN-BCH ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam về việc tập huấn trọng tài, trợ giáo, võ sư Võ cổ truyền toàn quốc năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-TCTDTT ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Tổng cục Thể dục thể thao và ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 169 | Added by: adminweb | Date: 03/02/2019 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt

     Vô cực sinh Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghị sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái, Bát quái sinh vạn vật. Đó l ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 236 | Added by: adminweb | Date: 10/12/2018 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện lớn diễn ra 4 năm một lần. Môn ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 195 | Added by: adminweb | Date: 01/12/2018 | Comments (0)

Trương Văn Bảo - Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt

                                                                                                           

... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 233 | Added by: adminweb | Date: 04/11/2018 | Comments (0)

CUNG TIỄN TƯƠNG TÙY

Trương Văn Bảo - Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt

 

Hữu cung vô tiễn, hữu tiễn vô cung; Tráng sĩ lấy gì mà chinh chiến (?)

Bản sắc văn hóa Võ thuật cổ truyền Việt Nam là yêu nước thương nòi, là nghĩa tình chung thủy. Dùng võ thuật để đền ân sâu và nợ nước.

  “Cung tiễn hề tại yêu
  Thê noa hề biệt khuyết
  Liệp liệp tinh kỳ hề xuất tái sầu
  Huyên huyên tiêu cổ hề từ gia oán ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 230 | Added by: adminweb | Date: 27/10/2018 | Comments (0)

Trương Văn Bảo 
Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

 

Triển khai Chương trình phối hợp số 917/CTr-BGDĐT-BVHTTDL ngày 20/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về chỉ đạo, quản lý, tổ chức công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020. Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp ban hành tổ chức Giải Võ cổ truyền học sinh ... Đọc thêm chi tiết »

Category: Võ thuật cổ truyền Việt Nam | Views: 322 | Added by: adminweb | Date: 19/08/2018 | Comments (0)